• Bibelseminarium Göteborg finns mitt inne i city, i Evangeliska Brödraförsamlingens, EBF:s lokaler i krysset Kungsgatan-Korsgatan.  
  • Vi vill kombinera en klassisk "korsmärkt" undervisning med förkunnelsen om Jesus som kung - som vill verka i vår värld genom den Helige Ande. 
  • Vi vill vara ett andligt fördjupnings- förnyelse- och utrustningscenter för alla åldrar.


delta genom...

ÖPPET BIBELSEMINARIUM
& TEMAVECKOR


Varje torsdag kl 9-13 
erbjuds den som vill att vara med på Öppet Bibelseminarium.
 


Vi erbjuder också en hel temavecka omkring "Nådegåvorna i praktiken"


Läs mer

KURS- OCH INSPIRATIONS-KVÄLLAR


Någon eller några gånger per termin inbjuds också till öppna inspirationskvällar
samt olika kurser kvällstid. Även denna höst (2023) arrangerar vi kursen Personlighetens Upprättelse. Men vi har begränsat med platser, så anmäl dig direkt om du är intresserad!


Läs mer

EN-TVÅ TERMINERS BIBELSEMINARIUM


Folkhögskolekurs
på heltid.


Ny termin startar

22 augusti 2023.

Denna kurs kräver föranmälan.


Läs mer